"یکی بود . . .یکی بود"


اینجا ایستاست

خيلي از ما آهنگ شب بخير كوچولو را كه ساعت نه هر شب از راديو پخش مي شد را به ياد
داريم...چه شبها کوچولوهاي عزيز با شنيدن اين ترانه کوتاه اما زيبا
به خواب ناز فرو رفتند
.میدونم که همه شمارو یاده خاطرات شیرین کودکی میندازه.پس . . .

هدیه ایستا به شما

گنجشک لالا، سنجاب لالا
آمد دوباره مهتاب بالا
لالالا لایی لا لالایی لا لا لالایی…
لالالا لایی لا لالایی لا لا لالایی…
گل زود خوابید مثل همیشه
قورباغه ساکت، خوابیده بیشه
گل زود خوابید مثل همیشه
قورباغه ساکت، خوابیده بیشه
لالا لایی لا لالایی لا لا لالایی…
لالا لالالایی لا لالایی لا لا لالایی…
جنگل لا لا لا لا
برکه لا لا لا لا
شب بر همه خوش، تا صبح فردا
شب بر همه خوش، تا صبح فردا
لالا لالالایی لا لالایی لا

| | 

آپلود عکس